Bent u op zoek naar een project manager op interim basis? Binnen uw onderneming lopen wellicht projecten waar uw medewerkers onvoldoende aandacht aan kunnen geven vanwege de werkdruk. De werkdruk kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekteverzuim of het vertrek van medewerkers. Ook is het mogelijk dat binnen uw onderneming het aantal projecten is toegenomen of gaat toenemen. Gezien het tijdelijke karakter van projecten is het niet in alle gevallen reëel om een (extra) projectmanager in dienst te nemen. JV Finance B.V. biedt een oplossing.

 

Wij werken conform de projectmanagement standaard Prince2. Dit betekent concreet dat wij werken volgens het GOKIT principe dat volledig is geïntegreerd in de Prince2 standaard. GOKIT staat voor:

 

G - Geld

O - Organisatie

K - Kwaliteit

I - Informatie

T - Tijd

 

Projectmanagement van JV Finance B.V. stuurt samen met uw organisatie op het realiseren van projecten binnen de gestelde tijd, binnen het afgegeven budget en conform de gewenste kwaliteit. Daarbij werken we vanuit een projectorganisatie welke, indien nodig, door JV Finance B.V. opgezet kan worden. Vanuit de projecten wordt gezorgd voor informatie en communicatie.

 

 

Bent u van mening dat de efficiency binnen uw bedrijfsprocessen verbeterd kan worden? In veel gevallen zijn uw medewerkers niet in staat om de processen onder de loep te nemen en het daadwerkelijke verbeterpotentieel te bepalen. Soms ontbreekt hiervoor de kennis en vaak speelt het gebrek aan tijd een belangrijke rol. Uw medewerkers zijn immers verantwoordelijk voor het afhandelen van de dagelijkse werkvoorraad. Advies & Consultancy van JV Finance B.V. biedt een uitkomst.

 

Doordat wij van los staan van de organisatie en uw dagelijkse werkzaamheden zijn wij in staat om in een objectief beeld te vormen van het verbeterpotentieel.

 

Om het totale verbeterpotentieel inzichtelijk te maken is het noodzakelijk om de hele procesketen te beoordelen. Het gaat hierbij om zowel aansluitende interne processen als externe processen die van invloed zijn op het geheel. Alleen door de hele keten te beoordelen kan daadwerkelijke optimalisatie worden bereikt.

 

Bij de start van het traject worden duidelijke afspraken gemaakt over de processen die worden beoordeeld en de tijd die nodig is om het verbeterpotentieel te bepalen. De benodigde informatie wordt door JV Finance B.V. verzameld in gesprekken met de medewerkers die binnen het proces werken en het doornemen van de bestaande procesbeschrijvingen. Na het beoordelen van de verzamelde informatie worden de uitkomsten en het verbeterpotentieel in een rapportage aan u teruggekoppeld.

 

Heeft u het gevoel geen grip te hebben op uw organisatie en ontbreekt het u aan stuurinformatie die op de business is gericht? Binnen organisaties wordt veel tijd besteed aan het opleveren van management informatie. Deze informatie is in veel gevallen een weergave van het verleden waar niets meer aan te veranderen is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de informatie vanuit de financiële discipline wordt opgesteld met de financiële administratie als basis. Het is voor organisaties veel  waardevoller om te kijken naar de toekomst. Dit kan alleen door dwarsverbanden te leggen tussen de financiële management informatie en de benodigde business gerelateerde management informatie. Business Control van JV Finance B.V. kan uw organisatie helpen bij het in kaart brengen van de benodigde business informatie en het leggen van de dwarsverbanden. 

 

Allereerst even een korte toelichting op de visie van JV Finance B.V. op de control functie. Er is veel vraag naar controllers. Kijkend naar de functieprofielen die hiervoor worden gehanteerd is een enorme wildgroei aan control soorten en een erg verschillende invulling van de bijbehorende functieprofielen. JV Finance B.V. hanteert voor de control functie twee categorieën: financial control en business control. 

 

Financial Control

Deze categorie van functies richt zich met name op de financiële elementen in de management informatie en analyseert deze met behulp van (theoretische) financiële analyses.

 

Business Control

Deze categorie van functies richt zich meer op de organisatorische kant en koppelt belangrijke business informatie aan de benodigde financiële informatie. Het gaat hierbij dus om het leggen van de dwarsverbanden tussen business en financiële informatie. 

 

JV Finance B.V. heeft ervaring op de gebieden planning & control, inkoop, verkoop, ICT, HR en projectmanagement. In al deze ervaringen heeft, naast de procesmatige business kant van de functies, de financiële kant van de functies een belangrijke rol vervult. Deze ervaring stelt JV Finance B.V. in staat om de business control functie vorm te geven en (tijdelijk) in te vullen.

 

JV Finance B.V. beschikt over een breed netwerk van professionals en partners en gelooft in het principe van "open networking". Dit principe houdt in dat JV Finance B.V. bereid is om het netwerk te delen en zo vraag en aanbod met elkaar in contact te laten komen. JV Finance B.V. kan voor u bemiddelen bij de aanstelling van tijdelijke (interim) en vaste medewerkers. Op zichzelf geen unieke dienst, voor wat betreft de voorwaarden echter wel.

 

Tijdelijke medewerkers (Interim)

Voor deze dienst werkt JV Finance B.V. alleen met professionals waar JV Finance B.V. in het verleden ervaring mee heeft opgedaan. Wij doen dus niet aan "CV schuiven". Alleen als een passende kandidaat in het netwerk van JV Finance B.V. beschikbaar is brengen wij de opdrachtgever in contact met de betreffende relatie uit ons netwerk. Als de contacten leiden tot een opdrachtverstrekking dan rekent JV Finance B.V. een eenmalige fee. De opdrachtverstrekking is in de ogen van JV Finance B.V. een zaak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. JV Finance B.V. gaat hier dan ook niet tussen zitten als intermediair die de kosten voor de opdrachtgever verhoogt en/of het uurtarief voor de opdrachtnemer verlaagt.

  

Vaste medewerkers

Voor deze dienst geldt dat JV Finance B.V. zoveel mogelijk werkt met professionals waar wij mee hebben samengewerkt. Dit is echter niet altijd mogelijk, gezien de diversiteit aan verzoeken. Indien wij de betreffende professional niet kennen dan houden wij een uitgebreide voorbespreking, alvorens de professional aan te bieden. Vanzelfsprekend treed de betreffende kandidaat direct in dienst van de opdrachtgever, indien opdrachtgever en de door JV Finance B.V. aangeboden professional tot overeenstemming komen. Ook hier geldt een eenmalige fee, deze wordt berekend aan de opdrachtgever.

 

 

Zzpurenstaat.nl is bedoeld voor iedere zelfstandige ondernemer die zijn uren dient te registreren ten behoeve van de opdrachtgever en/of de belastingdienst. Verder kunnen ook kleine bedrijven gebruik maken van zzpurenstaat.nl om de uren van medewerkers te laten registreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine detacheringsbedrijven of samenwerkingsverbanden tussen een aantal zelfstandige ondernemers.

Urenregistratie kan op vele manieren worden gevoerd. De meest voorkomende onder zzp-ers is het bijhouden van uren in een excelsheet. Het bijhouden in een excelsheet heeft een aantal nadelen, zoals het steeds weer opnieuw maken van een urenoverzicht en het niet altijd en overal toegang hebben tot de sheet. Veel andere oplossingen die worden aangeboden in de markt zijn te kostbaar of te ingewikkeld in gebruik. Vanaf nu is er een beter alternatief: ZZPURENSTAAT.NL!

Wat kunt u er mee? Ga naar www.zzpurenstaat.nl en bepaal zelf of de webapplicatie ook u kan ondersteunen bij het maken van urenstaten. Naast een uiteenzetting van de functionaliteiten en voordelen bestaat ook de mogelijkheid om een account aan te maken in de demo omgeving. Zo kunt u zelf ervaren of zzpurenstaat.nl echt iets voor u is.


De kosten? JV Finance B.V. biedt de webapplicatie aan tegen een abonnementstarief van 50,- euro exclusief BTW per jaar.